از داده‌های خام تا تحول کسب‌وکار

وایز آنالیتیکس سکویی است که دسترسی به داده‌ها و استخراج ارزش از داده‌ها را با کمک هوش مصنوعی برای همگان تسهیل و دسترس‌پذیر می‌کند و کسب‌وکارها را قادر می‌سازد مسیر خود را به سمت هوش مصنوعی با رویکردی انسان محور بنا کنند.

به بالای صفحه بردن